อยากรู้อยากเห็นแฮกเกอร์ที่มีจริยธรรมของหมวกขาวเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณหรือ

บทสรุปของบรรณาธิการ: การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์โดยรอบคือการป้องกันพื้นฐานสำหรับองค์กรในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ได้ก้าวไปสู่การป้องกันทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึง "เลื่อนไปทางซ้าย" และตอนนี้แฮกเกอร์ที่มีจริยธรรมหมวกขาวมีส่วนร่วม ...