การทดสอบแอนติเจน COVID-10 อย่างรวดเร็วที่ DTAP Clinic รอบแล้วรอบเล่า

บทสรุปของบรรณาธิการ: เมื่อสิงคโปร์เข้าสู่ "เฟส 3" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2020 ด้วยความหวังว่าจะเปิดอย่างระมัดระวังสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และกิจกรรมอื่น ๆ ความจำเป็นในการทดสอบจึงกลายเป็น ...