เราจะนำเสนอ "บทสัมภาษณ์" หมวดหมู่ใหม่ซึ่งเราจะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและผู้นำทางความคิด

เราจะสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและผู้นำทางความคิดแทนการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์หรือการรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราว บางครั้งจะมีการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ คอยติดตาม.

บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการของเรา Seamus ได้พูดคุยกับ Steve Wozniak (Woz) ผู้ร่วมก่อตั้งและตำนานการเขียนโปรแกรมของ Apple เมื่อนานมาแล้ว:

บทสัมภาษณ์อื่นที่ Seamus ทำกับ Olympian Jorge Bonnet 5 สมัย