โพสต์

เราดำเนินการผ่านการกำหนดค่าพื้นฐานของ Beachtek DXA DSLR Pro พร้อมด้วย Panasonic Lumix GH3 และไมโครโฟน Sennheiser XLR ภาพนี้ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟน LG