Ipakikilala namin ang isang bagong kategoryang "mga panayam", kung saan nakikipag-usap kami sa mga nagsasanay ng industriya at mga pinuno ng pag-iisip.

Sa halip na makipag-usap ng mga paglabas ng balita o paminsan-minsang pagsusuri ng produkto, makikipanayam namin ang mga nagsasanay ng industriya at mga pinuno ng pag-iisip. Minsan, isasagawa ang mga panayam sa video. Manatiling nakatutok.

Ang isang pakikipanayam sa aming editorial director, Seamus, ay ginawa kasama ang co-founder ng Apple at legend sa programa na si Steve Wozniak (Woz) noong una:

Ang isa pang panayam na ginawa ni Seamus kasama ang 5-time na Olympian na si Jorge Bonnet.