Điểm kiểm tra trình bày SandBlast for Education để bảo vệ lớp học khỏi tội phạm mạng và bắt nạt trực tuyến

Giải pháp kiểm soát nội dung và an ninh mạng được xây dựng có mục đích dành cho các thiết bị do trường cung cấp giúp việc học trực tuyến trở nên an toàn, tận dụng các công nghệ và khả năng bảo mật hàng đầu trong ngành