Giải pháp kiểm tra thâm nhập của HackerOne có thể mang lại 115% lợi tức đầu tư trong vòng ba năm Theo nghiên cứu tổng thể tác động kinh tế mới

Nghiên cứu độc lập mới cho thấy các doanh nghiệp có thể tiết kiệm hơn 500,000 đô la Mỹ và 66% nỗ lực nội bộ trong ba năm bằng cách thay thế thử nghiệm thâm nhập truyền thống bằng Thử thách HackerOne…

Các nhà nghiên cứu của Check Point xác nhận sự trở lại của trojan ngân hàng đa năng Trickbot trong danh sách 10 phần mềm độc hại bị truy nã gắt gao nhất sau hai năm

Singapore, @mcgallen #microwireinfo, ngày 15 tháng 2019 năm XNUMX - Check Point Research, chi nhánh Threat Intelligence của Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), nhà cung cấp hàng đầu…