Synopsys khảo sát cho thấy một tỷ lệ đáng kể các tổ chức triển khai một cách có ý thức các ứng dụng dễ bị tấn công do áp lực về thời gian

Tóm tắt của biên tập viên: Synopsys, một trong những nhà cung cấp an ninh mạng hàng đầu trên thế giới, đã xuất bản một cuốn sách điện tử về “bảo mật phát triển ứng dụng hiện đại”. Trong sách điện tử,…