Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT Software nâng cao chất lượng mã và bảo mật với các giải pháp của Synopsys

Các trường đại học hàng đầu của Singapore NUS và SMU đã kết thúc thành công Thử thách Bug Bounty với HackerOne