BIG BOX và Mạng lưới hội trường Zepp của Nhật Bản cùng ra mắt Hội trường trực tiếp mang thương hiệu Zepp tại Big Box Singapore