Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT Software nâng cao chất lượng mã và bảo mật với các giải pháp của Synopsys

Các trường đại học hàng đầu của Singapore NUS và SMU đã kết thúc thành công Thử thách Bug Bounty với HackerOne

39% các nhà lãnh đạo an ninh Singapore được khảo sát đã phải chuyển đổi doanh nghiệp của họ về kỹ thuật số sớm hơn do COVID-19