Khảo sát toàn cầu của Synopsys cho thấy vấn đề an ninh nguồn mở là ưu tiên hàng đầu nhưng việc vá lỗi đang bắt kịp

Tóm tắt của người biên tập: Trong khi cuộc khủng hoảng toàn cầu đã thúc đẩy các chính phủ và doanh nghiệp xem xét nghiêm túc hơn về việc kiềm chế chi phí đồng thời giải quyết hậu quả của đại dịch, việc áp dụng phần mềm nguồn mở (OSS) đã ...

Khảo sát của Check Point chỉ ra rằng việc đảm bảo nhân viên từ xa và đám mây là thách thức trong 2 năm tới

Tóm tắt của biên tập viên: Vì thế giới xoay quanh một mầm bệnh vô hình trong phần lớn năm 2020, điều gì sẽ xảy ra vào năm 2021 và xa hơn nữa? Check Point Software đã tiến hành một cuộc khảo sát toàn cầu gần đây, ...

Thích thú lôi kéo các hacker mũ trắng có đạo đức để cải thiện an ninh mạng của bạn?

Tóm tắt của người biên tập: An ninh mạng ngoại vi ngày nay là một biện pháp bảo vệ cơ bản cho các tổ chức. Hầu hết các tổ chức đã tăng cường các biện pháp phòng thủ mạng toàn diện hơn, bao gồm cả "dịch chuyển sang trái" và bây giờ, thu hút các tin tặc mũ trắng có đạo đức ...