Nghiên cứu Total Economic Impact cho thấy CloudGuard có thể mang lại 169% ROI cho khách hàng

Tóm tắt của người biên tập: Khi các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng xuất hiện nhiều hơn với các nguồn lực hạn chế trên toàn thế giới, các tác nhân đe dọa đang gia tăng các cuộc tấn công của họ. Đối với các tổ chức ngày nay, việc có hệ thống phòng thủ mạng cơ bản là…

Tự động ngăn chặn mối đe dọa và an ninh mạng với sự dễ dàng quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Điểm kiểm tra lượng tử Spark

Tóm tắt của người biên tập: Đại dịch đã thúc đẩy quá trình số hóa đối với các doanh nghiệp lớn và cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Với sự tăng tốc của việc áp dụng công nghệ trong suốt…