Đăng trên

Chúng tôi chạy qua cấu hình rất cơ bản của Beachtek DXA DSLR Pro với Panasonic Lumix GH3 và micrô Sennheiser XLR. Ảnh này được chụp trên điện thoại thông minh LG.