Synopsys'Báo cáo của OSSRA cho thấy sự giảm sút về giấy phép Nguồn mở và rủi ro về lỗ hổng bảo mật nhưng cảnh báo rằng 88% tổ chức tụt hậu trong việc cập nhật mã nguồn mở

Tóm tắt của người biên tập: Tính toàn vẹn và bảo mật của phần mềm ngày nay là điều tối quan trọng, với chuỗi cung ứng phần mềm đang là trọng tâm trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày nay. Nhà cung cấp phần mềm hàng đầu…