Khảo sát toàn cầu của Synopsys cho thấy vấn đề an ninh nguồn mở là ưu tiên hàng đầu nhưng việc vá lỗi đang bắt kịp

Tóm tắt của biên tập viên: Trong khi cuộc khủng hoảng toàn cầu đã thúc đẩy các chính phủ và doanh nghiệp xem xét nghiêm túc hơn về việc ngăn chặn chi phí đồng thời giải quyết các hậu quả của đại dịch, mở…