Châu Á Thái Bình Dương phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng hàng tuần cao nhất theo Check Point SoftwareBáo cáo giữa năm 2021

Tóm tắt của người biên tập: Cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra đang làm tê liệt các nền kinh tế và sinh kế, và các cuộc tấn công mạng cũng không từ bỏ. Theo nhà cung cấp an ninh mạng Check Point Software'S…