Công ty bảo mật thiết bị và tài sản hàng đầu Armis đã làm việc với Schneider Electric để đóng lỗ hổng “TLStorm”

Tóm tắt của biên tập viên: Trong mặt trận an ninh mạng, có một phương thức phòng thủ tích cực là con đường truyền thống, ngăn chặn các cuộc xâm nhập và tấn công bằng càng nhiều thông tin tình báo và công nghệ…