Nghiên cứu Ponemon 2019 về Tự động hóa và Nhân viên An ninh mạng ở Châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cho thấy một đấu trường an ninh mạng Châu Á Thái Bình Dương đang phát triển

Các chuyên gia bảo mật tiết lộ lý do và mối quan tâm đằng sau việc áp dụng tự động hóa và AI làm công cụ an ninh mạng trong cuộc khảo sát của Viện Ponemon và DomainTools năm 2019