Cơ quan dịch vụ xã hội ABLE của Singapore tiếp tục phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn về thể chất và những người chăm sóc thông qua các dịch vụ từ xa

Tóm tắt của người biên tập: Cơ quan dịch vụ xã hội Singapore ABLE (Abilities Beyond Limitments and Expectations Limited), đã và đang cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng và thay thế cho những người bị thách thức về thể chất, cũng như…