Surat Siaran Berita

Kami menerima penyampaian siaran berita untuk kategori produk berikut, jika produk tersebut mematuhi garis panduan editorial di bawah.

  • Anda mempunyai SINGAPURA kehadiran.
  • Produk anda akan dijual di Singapura dan akan segera tersedia.
  • Produk anda tersedia untuk KAJIAN mengikut jangka masa kami.
  • Produk anda merangkumi: Kamera, Kamera Video, Telefon Pintar, Tablet, Alat Lanjutan (kecil atau mudah alih), Mainan Teknikal, dan lain-lain. Kami juga akan mengkaji restoran dan pertubuhan, termasuk seni dan kraf.

Harap maklum bahawa keputusan editorial adalah muktamad dan jika anda bernada satu kali, jangan membuat keputusan lagi. Pastikan anda memasukkan HANYA maklumat hubungan korporat atau agensi di sini (bukan maklumat hubungan peribadi). Terima kasih.

Lemparkan penyunting
Masukkan tajuk utama siaran berita anda di sini.
Sila tampalkan siaran berita anda di sini dalam PLAIN TEXT (tanpa pemformatan). Penyerahan berformat dengan HTML akan dibuang. Jeda perenggan harus dipisahkan dengan DUA pengembalian kereta.
Untuk pengesahan keselamatan, sila masukkan nombor dua digit rawak. Contohnya: 38