โพสต์

เราจะนำเสนอ "บทสัมภาษณ์" หมวดหมู่ใหม่ซึ่งเราจะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและผู้นำทางความคิด

เราจะสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและผู้นำทางความคิดแทนการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์หรือการรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราว บางครั้งจะมีการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ คอยติดตาม.