Mẫu yêu cầu phương tiện

Dành cho biên tập viên, nhà báo, nhà phân tích và những người có ảnh hưởng: Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về các sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu ở đây, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ rất vui được phục vụ bạn.

Lưu ý: Đề nghị đánh giá các sản phẩm thực chỉ dành cho các nhà báo ở Singapore, trừ khi có đề cập cụ thể khác. Chúng tôi CHỈ giải quyết các yêu cầu từ các biên tập viên, nhà báo, nhà sản xuất chương trình phát sóng và nhà phân tích, chứ KHÔNG phải các truy vấn chung chung của người tiêu dùng. Nếu bạn là người tiêu dùng có yêu cầu, hãy liên hệ trực tiếp với công ty tương ứng. Cảm ơn bạn.