Đăng trên

Một số bạn có thể đã nhận thấy một số thay đổi đối với Microwire.info, khi chúng tôi dần phát triển để nắm bắt các bài thuyết trình mới mẻ hơn về thông tin ở đây, trên Microbriefly (góc đánh giá của chúng tôi). Đó là một dự án khổng lồ và chúng tôi muốn giữ mọi thứ đơn giản. Giữ nguyên.

Các nhà cung cấp sẽ tiếp tục thấy các tài liệu tin tức của họ được trình bày, với các nhận xét, ý kiến ​​và đánh giá ngắn gọn của biên tập viên của chúng tôi được thêm vào khi chúng tôi cuộn cùng. Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi. Tất cả các phản hồi mang tính xây dựng sẽ được giải trí.