Quảng cáo chiêu hàng

Chúng tôi chấp nhận gửi bản tin cho các danh mục sản phẩm sau, nếu các sản phẩm đó tuân thủ các nguyên tắc biên tập bên dưới.

  • Bạn có một SINGAPORE sự hiện diện
  • Sản phẩm của bạn sẽ được bán tại Singapore và sẽ có mặt ngay lập tức.
  • Sản phẩm của bạn có sẵn cho XEM vào khung thời gian của chúng tôi.
  • Sản phẩm của bạn bao gồm: Máy ảnh, Máy quay video, Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Tiện ích nâng cao (nhỏ hoặc xách tay), Đồ chơi công nghệ, v.v. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các nhà hàng và cơ sở, bao gồm cả đồ mỹ nghệ và thủ công.

Xin lưu ý rằng quyết định của người biên tập là quyết định cuối cùng và nếu bạn đã quảng cáo chiêu hàng một lần, đừng quảng cáo chiêu hàng nữa. Vui lòng đảm bảo bạn CHỈ nhập chi tiết liên hệ của công ty hoặc đại lý tại đây (không phải chi tiết liên hệ cá nhân). Cảm ơn bạn.