Các nhà phát triển hiện có Quét nhanh trong kho vũ khí của họ với các giải pháp Coverity SAST và Black Duck SCA của Synopsys

Tóm tắt của biên tập viên: Đó là một cuộc diễu hành của tốc độ, sự nhanh nhẹn, hiệu suất và bảo mật, khi nói đến phát triển phần mềm. Hầu hết các thực thể ngày nay đều thiết kế và triển khai mã…