Công ty tự động hóa liên quan đến an toàn hàng đầu của Đức HIMA công bố doanh số bán hàng kỷ lục trong năm tài chính 2021

Tóm tắt của người biên tập: Trong quy trình và ngành công nghiệp đường sắt, việc xây dựng tự động hóa thành các hệ thống an toàn có thể rất quan trọng, về mặt bảo vệ an toàn, bảo vệ chống lại các cuộc tấn công an ninh mạng,…