หุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน 50,000 ตัวเป็นเครื่องยืนยันถึงตลาดระบบอัตโนมัติที่เติบโตเต็มที่

บทสรุปของบรรณาธิการ: หุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน (โคบอท) เป็นกระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและ B2C ที่ก้าวข้ามความเชื่อที่ว่าระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต้องมีขนาดใหญ่และต้อง ...