จุดตรวจเตือนเตือน Emotet โทรจันเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2020

บทสรุปของบรรณาธิการ: รายการภัยคุกคามมัลแวร์ปกติจากผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ Check Point Software ในเดือนธันวาคม 2020 ปีที่แล้วเตือนถึงการกลับมาของ Emotet โทรจันซึ่งผู้ขายยืนยันว่า ...