Coverity SAST ของ Synopsys ติดอันดับสูงในการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบคงที่

บทสรุปของบรรณาธิการ: Synopsys ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านความปลอดภัยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำใน The Forrester Wave ™: Static Application Software Testing Q1 2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ของผู้จำหน่ายอยู่ด้านล่าง (มากกว่า…)