39% các nhà lãnh đạo an ninh Singapore được khảo sát đã phải chuyển đổi doanh nghiệp của họ về kỹ thuật số sớm hơn do COVID-19

Tóm tắt của biên tập viên: COVID-19 đã làm trật bánh nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới, bao gồm hàng không, bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, v.v. Đại dịch cũng đã buộc nhiều doanh nghiệp phải suy nghĩ và…

Nhận thông tin chi tiết và câu trả lời có thể hành động từ Universal Robots lần đầu tiên APAC Virtual Cobots Expo and Conference

Tóm tắt của biên tập viên: Các cobots (rô bốt cộng tác) là đồng nghiệp mới của chúng ta hay thậm chí là những người bạn đồng hành tốt nhất? Làm thế nào cobots sẽ giúp sản xuất ở Châu Á vượt qua mức an toàn và COVID-19 thách thức?…