Các trường đại học hàng đầu của Singapore NUS và SMU đã kết thúc thành công Thử thách Bug Bounty với HackerOne

39% các nhà lãnh đạo an ninh Singapore được khảo sát đã phải chuyển đổi doanh nghiệp của họ về kỹ thuật số sớm hơn do COVID-19

Theo một nghiên cứu, những chiếc mũ trắng đạo đức tìm thấy một lỗ hổng phần mềm cứ sau 2.5 phút

Nhận thông tin chi tiết và câu trả lời có thể hành động từ Universal Robots tại Hội chợ và Triển lãm Cobots Ảo APAC đầu tiên