Thích thú lôi kéo các hacker mũ trắng có đạo đức để cải thiện an ninh mạng của bạn?

Tóm tắt của người biên tập: An ninh mạng ngoại vi ngày nay là một biện pháp bảo vệ cơ bản cho các tổ chức. Hầu hết các tổ chức đã tăng cường các biện pháp phòng thủ mạng toàn diện hơn, bao gồm cả "dịch chuyển sang trái" và bây giờ, thu hút các tin tặc mũ trắng có đạo đức ...

Các doanh nghiệp ASEAN có thể sử dụng công nghệ đám mây có hàng rào địa lý của Check Point để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

Tóm tắt của người biên tập: Các doanh nghiệp lớn và nhỏ đang chuyển sang đám mây, và điều này đặc biệt đúng trong thế giới bị đại dịch tàn phá, nơi nhân viên bị buộc phải làm việc tại nhà (WFH), thường ...