Đăng trên

Tóm tắt của biên tập viên: Công ty Đức HIMA, một trong những người ủng hộ hàng đầu về an toàn chức năng trong năng lượng, dầu khí, đường sắt và giao thông vận tải, và các cơ sở hạ tầng quan trọng, đang khai trương trung tâm giải pháp khách hàng đầu tiên ở Châu Á Thái Bình Dương, tại Singapore. Phó chủ tịch của công ty tại Châu Á Thái Bình Dương, ông Friedhelm Best (được giới thiệu trong video xem trước buổi ra mắt của họ bên dưới), sẽ dẫn dắt sự kiện vào cuối tháng 2022 năm XNUMX. Dưới đây là bản xem trước biên tập về những gì chúng ta đã thấy tại Trung tâm của họ.

Xem trước: HIMA ra mắt Trung tâm Giải pháp Khách hàng tại Singapore

Dưới đây là Mr Friedhelm Best đưa ra một bài thuyết trình ngắn về những gì mong đợi trong buổi ra mắt:

 

Đây là bản xem trước biên tập của nhóm biên tập của chúng tôi khi chúng tôi đến thăm Trung tâm của họ trước khi hoàn thành vào tháng 2022 năm XNUMX: