Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT Software nâng cao chất lượng mã và bảo mật với Synopsys' các giải pháp

Biên tập viên: Tập đoàn phần mềm và công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT Software, có trụ sở tại Hà Nội, đã chọn ra nhà lãnh đạo về bảo mật ứng dụng Synopsys'Các công cụ kiểm tra bảo mật ứng dụng để cải thiện…