ต่อไปนี้คือพาดหัวข่าวของรุ่นที่มีอยู่โดยเรียงตามลำดับเวลาโดยมีรายการล่าสุดอยู่ด้านบน ข่าวก่อนไตรมาส 2 ปี 2013 ถูกเก็บถาวร